วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไม้พลองลูกเสือไม้พลองลูกเสือจำลองแบบมาจากไม้พลองที่เคยใช้ในระหว่างการยุทธกับเผ่าอาชานติ(Ashanti)เพื่อทดสอบความลึกของหนองบึง,เพื่อคลำหาทางในเวลากลางคืนขณะที่ไปสอดแนมที่ตั้งข้าศึกอย่างลับๆ และ ยังเคยใช้ในการแขวนสายโทรเลขไปตามกิ่งไม้ในป่า


ที่อาชานติบนฝั่งตะวันตกของแอฟริกา เป็นที่ซึ่งภารกิจเฉพาะของข้าพเจ้าคือการจัดระเบียบและบังคับบัญชาเหล่าทหารลาดตระเวนสอดแนมและนักบุกเบิกชาวพื้นเมือง     

 เราทำงานล่วงหน้ากองกำลังหลักชาวยุโรปประมาณ2-3วัน ในป่าดึกดำบรรพ์ที่รกทึบ ปราศจากถนนหนทางใดๆที่จะช่วยคุ้มครองเรา

         เพื่อหลีกเลี่ยงข้าศึก การรุกคืบหน้าของเราจึงต้องอาศัยดำเนินการในเวลากลางคืน ซึ่งหมายถึงความยากลำบากเกือบจะทุกย่างก้าวที่เดินไประหว่างท่อนซุงที่ล้มลง, กระแสโคลน, พงต้นกก, และป่าละเมาะ ฯลฯ

         หากปราศจากไม้พลอง ไม่มีใครจะสามารถผ่านไปได้แน่นอน

- B-P -


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น